Jig dập cắt

DSC_0095watermarked-image032

 

Jig dập cắt các sản phẩm sau khi đúc.