Thông báo tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc ER01.SG04)

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG04). Vụ việc sẽ hết hạn vào ngày 22/3/2020 (nếu không gia hạn).

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối nêu trên (mã vụ việc ER01.SG04).

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng họp 101 Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Số lượng: Mỗi Bên liên quan cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các bên đăng ký tham gia phiên tham vấn gửi Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 13 tháng 01 năm 2020, trong đó có thể gửi kèm nội dung trình bày trong buổi tham vấn (nếu có)

 

Cục Phòng vệ thương mại